Znajdujesz się na:

Aktualności Aktualności

Promocja na moduł e-Sprawozdania Finansowe

2019-02-04 09:37

PROMOCJA NA ZAKUP MODUŁU e - SPRAWOZDANIA FINANSOWE !

W związku z obowiązkiem sporządzania i przekazywania do KRS i US sprawozdań finansowych firma Syriusz Sp.z o.o. przygotowała niezbędne do tego celu oprogramowanie.

Moduł e - SPRAWOZDANIA FINANSOWE, który może być uruchamiany za pośrednictwem programu Skarbnik umożliwia wprowadzanie i przeliczanie :

- rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);

- bilansu (aktywa i pasywa);

- rachunku przepływów pieniężnych

- zestawienia zmian w kapitale własnym;

- kalkulacji podatku dochodowego;

- pozostałych not i objaśnień

a następnie wygenerowanie wymaganego przepisami pliku XML opatrzonego niezbędnymi sygnaturami elektronicznymi

Promocyjna cena modułu: 850 zł netto (cena regularna 1 200 zł netto)

+ 2 godziny wsparcia technicznego przy pierwszej wysyłce e - SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRATIS!!!


Okres obowiązywania promocji: do dnia 28 lutego 2019 r.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym 17 8631 555 wew. 45;46

Wróć