Znajdujesz się na:

Aktualności

eFaktura - elektroniczne przesyłanie dokumentów

2012-03-28 10:16

Wysyłanie faktur drogą elektroniczną jest znacznie tańsze i szybsze niż korzystanie z usług tradycyjnej poczty. Pozwala to zaoszczędzić firmom dwie najważniejsze dla nich rzeczy - czas i pieniądze.
Od strony prawnej regulowane jest to przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249 poz. 1661).
Rozporządzenie zrewolucjonizowało zasady przesyłania faktur drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie możliwości przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym wówczas, jeżeli odbiorca wyrazi na to zgodę oraz pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Wcześniej tylko dwie formy zapewniały autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury tj.

  • bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. O podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • system elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralności jej danych.

Zmiana starych przepisów na nowe wywołała szereg wątpliwości. Jak wiemy najbardziej popularnym formatem przesłania dokumentów e-mailem jest format PDF. Dlatego przedsiębiorców nurtowało pytanie: czy faktura w formacie PDF zapewnia integralność jej treści (rozumianą jako niemożność zmiany danych, które faktura powinna zawierać). Problem ten był przedmiotem całego szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych (ostatnie: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2011r. nr IPPP1/443-882/11-2/AP Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 września 2011r. nr IBPP2/443-1014/11/WN Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2011r. nr ILPP4/443-484/11-4/ISN). Organy udzielające wyjaśnień konsekwentnie uznają, że faktura w formacie PDF przesyłana jako załącznik do e-maila zapewnia integralność jej treści. Prowadzi to do jedynej możliwej odpowiedzi: można wysyłać e-mailem faktury w formacie PDF. Niezbędne jest jednak uprzednie uzyskanie zgody odbiorcy i zapewnienie autentyczności pochodzenia (a więc konkretnego, znanego odbiorcy adresu e-mail).

Firma Syriusz, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, nieustannie poszukuje optymalnych rozwiązań informatycznych, zgodnych z potrzebami swoich klientów. W związku z pojawieniem się nowych możliwości, wprowadziliśmy do swojej oferty dla użytkowników oprogramowania biznesowego nowy moduł programu Hermes. Pozwala on w bardzo prosty sposób przesyłać faktury w postaci załączników PDF do e-maila.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym, pod nr tel (17) 8631-555.

Nowa wersja Quattro 6.48.7.0

2012-01-05 14:00

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania Quattro 6.48.7.9.

Nowością jest długo oczekiwana funkcja generowania plików PDF wprost z programu, bez wykorzystania dodatkowych narzędzi!

Generowanie dokumentów PDF dostępne jest jako nowy typ wydruku o nazwie "PDF", dzięki temu dokument PDF może być utworzony zarówno dla dowolnego dokumentu jak i analizy/zestawienia!

Pełna lista modyfikacji w nowej wersji dostępna jest w dziale DOWNLOAD lub Strefie Klienta.

Nowa wersja Hermes 6.48.3.0

2012-01-05 12:37

Dostępna jest nowa wersja Hermes 6.48.3.0!

W dostępnej aktualizacji wprowadzono nowy sposób prowadzenia rozliczeń z przedstawicielami handlowymi!
Spływające z systemu mobilnego HermesMobil dokumenty wpłat rozliczają zadłużenie odbiorców jednocześnie tworząc obciążenie handlowca.
Dzięki temu w łatwy sposób można sprawdzić stan pobranej przez PH gotówki. Rozliczenie handlowca odbywa się na zasadach ogólnych, tj. przez np. rejestrację wpłaty do kasy lub przelew bankowy.

Aktualizacja dostępna jest w dziale DOWNLOAD lub Strefie klienta.

Nowe zasady obrotu węglem

2011-12-31 12:22

Wraz z nowym rokiem 2012, zostają wprowadzone nowe regulacje dotyczące obrotu węglem.

Uprzejmie informujemy, iż oprogramowanie Syriusz jest przygotowane do nowych zasad handlu węglem. Aby wypełnić wymogi ustawy należy skonfigurować oprogramowanie Hermes wg załączonej instrukcji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem przez wypełnienie formularza w Strefie Klienta lub telefonicznie!

Nowa wersja Hermes 6.48.2.9

2011-12-22 16:00

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania Hermes 6.48.2.9.

Nowością jest długo oczekiwana funkcja generowania plików PDF wprost z programu, bez wykorzystania dodatkowych narzędzi!

Generowanie dokumentów PDF dostępne jest jako nowy typ wydruku o nazwie "PDF"!

Dodatkowo nastąpiła zmiana w funkcji wydruku do eMail. Dla rodzaju wydruku TEKSTOWY, email generowany jest wg dotychczasowych zasad, dla GRAFICZNY przygotowany jest dokument PDF.

Pełna lista modyfikacji w nowej wersji dostępna jest w dziale DOWNLOAD lub Strefie Klienta.

Nowy system rejestracji zgłoszeń

2011-12-15 21:10

W celu przyśpieszania i ułatwnienia kontaktu z naszym działem serwisu, oddajemy do Państwa dyspozycji nowy, dodatkowy sposób rejestacji zgłoszeń serwisowych.

Od dnia 16 grudnia 2011r. zgłoszenia serwisowe mogą być dodatkowo rejestrowane bezpośrednio z naszej strony WWW w dziale Strefa Klienta! Tak zarejestrowane zgłoszenie automatycznie trafia do naszego systemu obsługi klinetów, skąd konsultaci przystępują do jego obsługi!
Przed rejestracją zgłoszenia konieczne jest podanie danych identyfikujących firmę, tj. NIP oraz licencję na dowolne, zakupione oprogramowanie Syriusz.

 

Kontrola zgłoszenia!

Dodatkowo w Strefie Klienta możliwe jest sprawdzenie obecnego statusu Państwa zgłoszenia oraw wgląd w historię jego obsługi.
W celu sprawdzenia biężącego statusu zgłoszenia, należy podać jego numer (przekazany w wiadomości email) oraz adres email, na który została przesłana informacja o rejestracji.
Kontrola statusu dostępna jest dla wszystkich zgłoszeń, bez względu na sposób ich rejestracji - telefon, strona WWW.

Nowa wersja Kacper (KIP) 4.5.3.8

2011-12-13 14:02

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania Kacper (KIP) do wersji 4.5.3.8!

W nowej wersji dostępny jest moduł FileBox umożliwiający przypisanie do danych pracownika elektronicznych kopii dokumentów.
Nowa opcją dostępna jest w trakcie edycji kartoteki pracownika!

Aktualizacja FileBox 1.0.0.1

2011-12-06 15:33

W nowej wersji modułu FileBox 1.0.0.1 wprowadziliśmy wygodną obsługę skanerów.

Nowe funkcje umożliwiają wgrywanie plików do systemu bezpośrednio z urządzeń skanujących.

Nowy moduł FileBox!

2011-11-29 15:15

Moduł FileBox - lista plików z podglądem obrazów
Moduł FileBox

Do naszej oferty wprowadziliśmy nowy moduł FileBox!

Moduł FileBox dostępny jest dla oprogramowania:

  • Hermes,
  • Kacper (KIP),
  • Skarbnik.

FileBox umożliwia przypisanie pliku(ów) do dowolnego obiektu w naszym oprogramowaniu, np. do kartoteki magazynowej, kontrahenta, danych pracownika, dekretu.
Przypisanymi plikami mogą być zdjęcia, dokumenty pdf/doc, arkusze kalkulacyjne.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody przechowywania plików, baza danych nie jest dodatkowo obciążana i ilość składowanych dokumentów nie wpływa na wydajność systemu!

Moduł FileBox w wersji standardowej dostępny jest dla wszystkich użytkowników posiadających aktualny kod na aktualizacje.

Obsługa modułu FileBox dostępna będzie w najbliższych aktualizacjach oprogramowania!

Nowa wersja Hermes 6.48.2.7

2011-11-29 12:51

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania Hermes 6.48.2.7.

Wśród modyfikacji, znajduje się obsługa nowego modułu FileBox, umożliwiającego przypisanie plików do artykułów, kontrahentów oraz dokumentów!

Aktualizacja zawiera ponad 20 modyfikacji i usprawnień, zgłoszonych w ciągu ostatniego miesiąca.

Pełna lista i opis zmian dostępny jest w menu Download->Aktualne wersje!