Skontaktuj się z nami: 17 863 15 55 syriusz@syriusz.eu

Znajdź nas w social mediach:

Program Kacper kadry-płace gotowy na Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Została opublikowana nowa wersja programu Kacper kadry-płace wer. 4.7.8.3, przygotowana do obsługi PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe.Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60 roku życia

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika ma obowiązek wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a termin wprowadzenia uzależniony jest od ilości zatrudnionych w firmie:

  • 01.07.2019 - firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników
  • 01.01.2020 - od 50 do 249 pracowników
  • 01.07.2020 - od 20 do 49 pracowników
  • 01.01.2021 - poniżej 20 pracowników.

Pracodawca, w porozumieniu z pracownikami, wybiera instytucję finansowa, z którą podpisuje umowę na zarządzanie i prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zacznie go obowiązywać.

 

NASZĄ IDEĄ JEST DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA MSP

Sprawdź również inne nasze rozwiązania

Nasz asortyment znajdzie zastosowanie w wielu branżach oraz sektorach.
Zobacz co warto wiedzieć

Wdrożenie Inteligentnego systemu etykietowania Eye Lab w firmie Śrubres

W firmie Śrubres wdrożyliśmy Inteligentny system etykietowania Eye Lab wraz z etykietami elektronicznymi   Prezentacja naszego Klienta – firmy Śrubres...
Czytaj więcej

Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych - instrukcja

W związku ze zmianą czasu konieczne jest dostosowanie do niego urządzeń fiskalnych. Poniżej gotowa instrukcja, według której szybko i łatwo...
Czytaj więcej

Wdrożenie Integratora Hermes z PrestaShop oraz systemu Flow w firmie FullFarb

W firmie FullFarb z powodzeniem wdrożyliśmy nasze rozwiązanie dedykowane branży e-commerce - Integrator Hermes z PrestaShop, a także mobilny system...
Czytaj więcej