Skontaktuj się z nami: 17 863 15 55 syriusz@syriusz.eu

Znajdź nas w social mediach:

Przygotuj firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 01.01.2022 roku !

Przygotuj firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 01.01.2022 roku, wypełniając odpowiednie formularze na PUESC

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Usługa skierowana jest do Ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

  • prowadzisz działalność na terytorium Polski,

  • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

  • prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,

  • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

  • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,

  • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,

  • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,

  • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku, gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła sprzedaż

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu
nr tel 17/ 863 15 55 wew. 45,46

NASZĄ IDEĄ JEST DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA MSP

Sprawdź również inne nasze rozwiązania

Nasz asortyment znajdzie zastosowanie w wielu branżach oraz sektorach.
Zobacz co warto wiedzieć

Światowy Dzień Backupu

Przypadający 31 marca i obchodzony na całym świecie już od 2011 roku Światowy Dzień Backupu został wpisany do kalendarza w...
Czytaj więcej

Polska Bezgotówkowa - zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to inicjatywa opracowana przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju oraz operatorów płatności Visa i...
Czytaj więcej

Dyrektywa Omnibus

DYREKTYWA OMNIBUS Dyrektywa Omnibus – co to jest? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 listopada 2019 r. nazywana...
Czytaj więcej