Skontaktuj się z nami: 17 863 15 55 syriusz@syriusz.eu

Znajdź nas w social mediach:

Przygotuj firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 01.01.2022 roku !

Przygotuj firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 01.01.2022 roku, wypełniając odpowiednie formularze na PUESC

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Usługa skierowana jest do Ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

  • prowadzisz działalność na terytorium Polski,

  • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

  • prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,

  • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

  • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,

  • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,

  • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,

  • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku, gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła sprzedaż

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu
nr tel 17/ 863 15 55 wew. 45,46

NASZĄ IDEĄ JEST DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA MSP

Sprawdź również inne nasze rozwiązania

Nasz asortyment znajdzie zastosowanie w wielu branżach oraz sektorach.
Zobacz co warto wiedzieć

Wdrożenie Inteligentnego systemu etykietowania Eye Lab w firmie Śrubres

W firmie Śrubres wdrożyliśmy Inteligentny system etykietowania Eye Lab wraz z etykietami elektronicznymi   Prezentacja naszego Klienta – firmy Śrubres...
Czytaj więcej

Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych - instrukcja

W związku ze zmianą czasu konieczne jest dostosowanie do niego urządzeń fiskalnych. Poniżej gotowa instrukcja, według której szybko i łatwo...
Czytaj więcej

Wdrożenie Integratora Hermes z PrestaShop oraz systemu Flow w firmie FullFarb

W firmie FullFarb z powodzeniem wdrożyliśmy nasze rozwiązanie dedykowane branży e-commerce - Integrator Hermes z PrestaShop, a także mobilny system...
Czytaj więcej