Skontaktuj się z nami: 17 863 15 55 syriusz@syriusz.eu

Znajdź nas w social mediach:

Traceability - czym jest i jak działa w programie Hermes Produkcja

TRACEABILITY czyli możliwość śledzenia i identyfikacji produktów jest jednym z kluczowych wymagań firm produkcyjnych. Funkcjonalność ta jest obowiązkowa dla praktycznie każdego producenta niezależnie od branży.


Zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2022 Parlamentu Europejskiego i Rady dn. 28.01.2022 r. systemy Traceability są wymagane na każdym etapie produkcji sektora żywności, pasz i zwierząt hodowlanych, a także dodatków do żywności. Są powszechnie stosowane także w produkcji elektroniki, aut, maszyn, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz odzieży.

Dzięki systemom Traceability uzyskuje się pełną kontrolę nad produktem oraz jakością produkcji.
Przekłada się na to szybsze reagowanie na problemy powstałe w toku produkcji gdyż można prześledzić historię produktu, aby dowiedzieć się z czego wynika jego awaryjność. Błędy zdarzają się przecież na każdej linii produkcyjnej.
System nadzorujący partie i numery seryjne daje możliwość prześledzenia całego procesu, od momentu dostarczenia surowców poprzez wszystkie etapy przygotowania i realizacji produkcji, aż po końcowy etap – dostarczenie końcowego produktu do klienta.
Traceability zapewnia producentowi ciągłość produkcji, gdyż w przypadku wykrycia awarii w konkretnej partii produktów, zostaje zatrzymana produkcja tylko tej jednej, wadliwej partii. Pozostała odbywa się bez zakłóceń.

Systemy Traceability dają możliwość identyfikowalności procesów produkcji poprzez:

 • Odnalezienie źródła komponentów użytych do produkcji, np. od jakiego dostawcy dotarła konkretna partia folii.
 • Monitorowanie procesów, którym został poddany komponent/produkt, np. jakie operacje produkcyjne na nim wykonano.
 • Ustalenie, kto będzie końcowym odbiorcą produktu

Aby wdrożyć proces śledzenia i identyfikacji produktów firmy produkcyjne wybierają nowoczesne oprogramowanie komputerowe, które jest przeznaczone specjalnie dla przedsiębiorstw wytwórczych. Dzięki nim wszelkie informacje o historii pochodzenia produktu są zawsze w zasięgu ręki.
Wdrożenie systemu Traceability wyróżnia firmę na tle konkurencji. Przedsiębiorstwo, które ma pod kontrolą wszystkie komponenty produktów oraz gromadzi szczegółowe dane dotyczące stosowanych procesów produkcyjnych wzbudza zaufanie, dzięki czemu może zyskiwać więcej klientów i budować mocną pozycję na rynku.

W naszej ofercie posiadamy program do zarządzania produkcją - Hermes Produkcja, który wykorzystując system Traceability pomaga skutecznie rozwiązywać problemy pojawiające się w zarządzaniu tym procesem.


Program Hermes Produkcja pomoże Ci:

1. Zaplanować co i kiedy trzeba zrobić, żeby zrealizować zebrane zamówienie.

Każde zamówienie otrzymuje zaplanowany dzień odbioru. Osoby zarządzające produkcją w każdej chwili mają wgląd do listy zebranych zamówień wraz z ich zaplanowaną datą zakończenia i aktualnym statusem (0 – 100 %) wykonania.
Aby zainicjować proces produkcji, należy wydać dyspozycje produkcji. Dyspozycja określa kto, na jakiej maszynie będzie wytwarzał określone produkty. Dyspozycja może łączyć ze sobą kilka zamówień naraz, jak też zupełnie na odwrót - wybierać tylko fragmenty z większego zamówienia.
Dyspozycja produkcyjna jest przekazywana osobie (pracownikowi) w wersji elektronicznej lub w postaci wydruku i zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy, a w szczególności: co i ile zrobić, jakie materiały pobrać, wskazówki, uwagi i zalecenia przekazane z innych działów.

2. Oszacować właściwą marżę handlową w oparciu o faktyczne, najdokładniejsze koszty wytworzenia produktu.

Specyfikacja materiałów do pobrania, widniejąca na dyspozycji powstaje automatycznie w oparciu o recepturę danego produktu.
Zastosowane rozwiązanie pozwala na prawidłowe szacowanie marży handlowej już na etapie przyjmowania zamówienia i uściśli ją bezbłędnie w chwili zamknięcia zlecenia.

3. Sprawiedliwe i motywująco rozliczyć efekty pracy osób zatrudnionych przy produkcji.

Pracownik, wykonujący zadania ujęte w dyspozycji, na bieżąco rejestruje etapy swojej pracy. Pozwala to na ścisłą kontrolę zaangażowania i efektywności w ciągu wszystkich godzin zmiany i bieżące monitorowanie postępu pracy. Zarejestrowanie faktu wykonania puli produktów skutkuje także automatycznym rozchodem surowców oraz zwiększeniem stanu produktów gotowych.

4. Utrzymać wysokiej jakości produkcję połączoną z jej bieżącą kontrolą.

Rejestracja zużycia surowców może odbywać się wg receptur, ale może też zostać poddana rygorom ewidencyjnym, wówczas osoba pobierająca surowiec skanuje kod kreskowy, który jest oznaczony. W efekcie dla każdej sztuki produktu można uzyskać szczegółowe dane na temat jego składników: źródła pochodzenia, numeru partii, daty dostawy. Pozwala to na wykrywanie i eliminowanie źródeł wad i braków.

5. Stworzyć warunki do minimalizacji kosztów produkcji.

Przyjęte receptury dla poszczególnych produktów niejednokrotnie będą podlegały praktycznej weryfikacji, a w konsekwencji korekcie. Każda dyspozycja produkcyjna podlega końcowemu rozliczeniu. W jego trakcie następuje porównanie normatywnego zużycia surowców ze zużyciem faktycznym. W konsekwencji ostateczny koszt wytworzenia produktu zostaje uściślony. Często występujące różnice pomiędzy zużyciem normatywnym, a zużyciem faktycznym mogą wskazywać na występującą niegospodarność na stanowisku pracy. Może też ona stanowić przesłankę do korekty niewłaściwie przyjętych normatywów.


Dzięki naszemu modułowi produkcyjnemu zyskasz prostą i efektywną obsługę procesów produkcyjnych, a także wyeliminujesz obieg dokumentów papierowych. Dzięki rejestracji całości procesów w systemie możesz szybko i efektywnie zarządzać produkcją oraz ją kontrolować.

 

Jak działa system Traceability w programie Hermes Produkcja?

 • Automatyzacja procesu produkcji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych oraz etykiet produkcyjnych, które są tworzone według potrzeb danego klienta. W systemie Hermes Produkcja standardowo zdefiniowane są trzy rodzaj etykiet – produktowa, zbiorcza oraz technologiczna.
 • Możliwość tworzenia różnych receptur dla wyrobu gotowego. Do jednego produktu możemy mieć tylko jedną recepturę. Wykonanie danego produktu nie musi być zgodne z założeniami recepturowymi lecz nie ma możliwości stworzenia wielu receptur dla jednego, tego samego produktu.
 • Możliwość określenia produktów ubocznych powstających podczas procesu produkcyjnego.
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego w kontekście zagospodarowania końcówek materiałowych oraz odpadów dzięki funkcjonalności o nazwie "rodzina produktowa".
 • Możliwość szybkiego odszukania dostawy, z której pochodził dany surowiec, dzięki efektywnemu systemowi etykietowania partii towaru.
 • Tworzenie zleceń produkcyjnych, rozliczeń dyspozycji i wykonania.
 • Przydzielanie zadań do poszczególnych pracowników i kolejkowanie pracy.
 • Możliwość rozliczania i analiz pracy na produkcji, w tym np. rejestracja postępów pracy, identyfikacja pracowników produkcji, rejestracja zużycia surowców.
 • Definiowanie i kontrola kosztów produkcyjnych, ogólnego zarządu.
 • Możliwość określenia gniazd produkcyjnych i monitorowanie efektywności pracy w każdym z nich.
 • Monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym jego etapie dzięki opcji „kontrola jakości”. Kontroler, na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów dla każdej dyspozycji produkcyjnej, efektywnie kontroluje cały proces produkcji.
NASZĄ IDEĄ JEST DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA MSP

Sprawdź również inne nasze rozwiązania

Nasz asortyment znajdzie zastosowanie w wielu branżach oraz sektorach.
Zobacz co warto wiedzieć

Wdrożenie Inteligentnego systemu etykietowania Eye Lab w firmie Śrubres

W firmie Śrubres wdrożyliśmy Inteligentny system etykietowania Eye Lab wraz z etykietami elektronicznymi   Prezentacja naszego Klienta – firmy Śrubres...
Czytaj więcej

Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych - instrukcja

W związku ze zmianą czasu konieczne jest dostosowanie do niego urządzeń fiskalnych. Poniżej gotowa instrukcja, według której szybko i łatwo...
Czytaj więcej

Wdrożenie Integratora Hermes z PrestaShop oraz systemu Flow w firmie FullFarb

W firmie FullFarb z powodzeniem wdrożyliśmy nasze rozwiązanie dedykowane branży e-commerce - Integrator Hermes z PrestaShop, a także mobilny system...
Czytaj więcej